Hands-On Science Trade Policy avseende personlig integritet

 

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Hands-On Science hanterar och lagrar dina personuppgifter med fokus på att skydda din personliga integritet.

Genom att registrera ett konto, beställa varor och tjänster eller skicka e-post från Hands-On Science så samtycker du till vår hantering och lagring av dina personuppgifter enligt denna integritets policy.

Vi har rätt att identifiera, radera eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Hands-On Science har rätt att när som helst ändra i Integritetspolicyn, och ansvarar för att sådan ändring sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Eventuella förändringar i Integritetspolicyn kommer att publiceras på denna sida.

 

Personuppgiftsansvarig

Hands-On Science Trade AB org. nr 556777-8344, Skarprättarvägen 7, port 3, 176 77 Järfälla är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter anslutning till köp, reklamationer, serviceärenden och övrig kontakt med Hands-On Science Trade AB.

 

Syfte för insamling av personuppgifter

Hands-On Science AB behandlar och sparar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som till exempel genomförande av köp och leverans.
 • Följa gällande lagstiftningar som till exempel bokföringslagar.
 • Hantera reklamationer och serviceärenden.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Uppfylla våra skyldigheter enligt skrivna avtal.
 • Erbjuda de personer som begärt, få relevant information och erbjudanden i forma av digitala nyhetsbrev, sociala medier samt via post avseende Hands-On Science AB utvalda produkter och tjänster.
 • Hantering av betalningsmetoder.
 • Förbättra vår kundservice i utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

 

Hands-On Science AB behandlar personuppgifter om dig.

 • Vid registrering av privatkund, skola eller företagskonto hos Hands-On Science.
 • Gäller även vid köp som gäst.
 • När du som genomför ett köp av någon av våra varor eller tjänster.
 • När du kontaktar oss i service eller reklamationsärende.
 • När du kontaktar vår kundtjänst för support.
 • Under tiden du är Kontoinnehavare hos oss, för till exempel inköpshistorik, hur du interagerar med vår webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail, nyhetsbrev eller gå vidare och klicka på en länk.

 

Vilka personuppgifter registreras och hanteras vid köp av vara eller registrering som kund.

 • Fullständiga för- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • I vissa fall personnummer

   

Hur länge sparas dina personuppgifter.

Kundregister

Så länge du har ett konto eller genomfört ett köp som gäst så sparar vi dina uppgifter för att vi ska kunna hantera och bemöta dig som kund på ett funktionellt och smidigt sätt samt att möta de lagkrav som myndigheterna ställer.


Nyhetsbrev

Uppgifter för utskick av nyhetsbrev sparas tills du som prenumerant avregistrerat dig på avregistreringslänken i nyhetsbrevet.

E-post

Hands-On Science strävar efter att endast använda e-post för att kommunicera, och inte för att spara uppgifter. Efter att vi läst e-post med personuppgifter överför vi (vid behov) uppgifterna till mer säkra digitala system och sedan raderar e-postmeddelandet.


Personuppgifter och 3:e part

Hands-On Science kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullfölja sina förpliktelser mot dig som kund.

Detta kan ske till:

 • Speditörer för frakt av beställda varor vilket innebär att de behöver vissa uppgifter om dig som kund.
 • Samarbetspartners som levererar beställda varor direkt till dig utan Hands-On Science AB som mellanhand.
 • Leverantörer av kort- och betalningstjänster.
 • Kreditupplysningsföretag, när du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst.
 • När det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.
 • För att bevaka Hands-On Science rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier och andra säkerhetsfel och brister.

 

Tillbaka